If You Leave Me Now

Key : G  Capo : 0  Play : G

Gmaj7 - 3X4432
Em7 - 0X2033
Em9 - 075770
A7 - 505650
Dmaj7 - X54222
C9 - X32333
Fmaj9 - X8798X
Abmaj7 - 4X554X
Bb9 - 65656X
Cmaj7 - X32000
Cmaj9 - X32430
Cdim - X3454X
Eb9 - X65666

整首歌曲的和聲都有很多延伸音
所以聽起來的和聲效果都比一般的流行樂來的特別很多
加上整首歌曲很多地方都在轉調
所以歌曲呈現的感覺很特別
很推薦喜歡聽不同一般流行歌的感覺的朋友們聽聽看~

(吉他譜) 方大同 - If You Leave Me Now  

文章標籤
創作者介紹
創作者 redworld0810 的頭像
redworld0810

-展指高飛木吉他工作室- 台北市吉他教學 內湖區 木吉他 FingerStyle 彈唱 演奏 教學招生中

redworld0810 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()